PerDormire
CZ PL SK

Rychlý kontakt

+420 770 100 440
i n f o @ p e r d o r m i r e . c z

Obchodní podmínky Perdormire

Provozovatelem e-shopu www.Perdormire.cz je společnost Prospánek SE , IČ: 24148415, se sídlem Praha 1, Hybernská 1271/32, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 411 (dále jen ProSpánek či prodávající). Kontaktní údaje: +420 770 100 440, info@prospanek.cz.

1. Základní ustanovení

  • ProSpánek SE je obchodní společností podnikají v oboru zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, pronájem a půjčování věcí movitých, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy a poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

  • Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) tvoří nedílnou součást a přílohu každé smlouvy o prodeji zboží a služeb uzavřené mezi  prodávajícím a kupujícím a stávají se tak součástí smluvního ujednání účastníků tohoto vztahu. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s OP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii OP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

  • Úprava vzájemných vztahů provedená těmito obchodními podmínkami má přednost před dispozitivními ustanoveními zákona, které by se na daný vztah v jiném případě vztahovaly.

  • V případě, je-li v samotné kupní smlouvě, jejíž přílohou tyto obchodní podmínky jsou, provedena úprava vztahů odlišná, platí ujednání dle kupní smlouvy.

  • Kupujícím se pro účely těchto OP rozumí spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání

2. Zboží

Označení zboží, jeho cena  a popis jeho hlavních vlastností, je uvedena v detailu každého produktu. Cena zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků.

Prodávající na tomto místě upozorňuje, že proces přijetí a potvrzení objednávky je z velké části automatizován a není vyloučeno, že při zadávání údajů o evidenci skladových zásob, charakteru zboží a jeho ceně může dojít k omylu. Pro případ zjevného omylu v ceně zboží si prodávající vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy odstoupit.

3. Dodací lhůty

Běžné dodací doby jsou vyznačeny v detailu každého produktu (jedná se o pracovní dny). 

V případě, že zboží nebude možno ve stanovené lhůtě dodat s ohledem na jeho vyprodání  či jiný důvod nemožnosti jeho obstarání v deklarovaném termínu, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Platba

Platbu je možné provést těmito způsoby:

 

 dobírkou nebo hotově

 převodem na účet (předem)

 na splátky

 on-line platební bránou GoPay

Dobírka

Zákazník platí zboží hotově až při převzetí zboží při doručení na požadovanou adresu nebo při osobním odběru. Za tento způsob platby účtujeme poplatek 39,- Kč.

Převod na účet

Zákazníkovi, který si zvolí způsob platby převodem, bude zaslána e-mailem proforma faktury s potřebnými údaji k provedení platby. Zboží je odesláno až po připsání finanční částky na náš účet. Za tento způsob platby se neúčtuje žádný poplatek.

V případě platby předem je číslo našeho účtu 43-6656340267/0100.

Na splátky

Nabízíme Vám výhodný nákup na splátky ve spolupráci se společností Essox. Máte možnost vybrat si z několika variant tak, aby splátkový kalendář odpovídal co možná nejvíce Vašim představám a možnostem. Konfigurátor splátek pro preferovanou splátkovou společnost naleznete v našem košíku v sekci Doprava a platba.

Gopay on-line platební brána

Zaručuje uživatelům pohodlí běžných plateb po síti a jistotu okamžité platby za služby a zboží v prostředí internetu. Způsob platební metody je kartou nebo prostřednictvím internet banking rozhraní Vaší banky. (VISA, VISA Electron, MasterCard, MojeBanka, ePlatba, mPenize, Fio Banka, GE Money, Volksbank) 

5. Dodání zboží

Doprava je pro jednotlivé produkty zpoplatněna dle příslušného typu přepravce:

DOPRAVA ZDARMA: platí pro všechny matrace a postele

GLS: 115,- Kč

Česká pošta: 115,- Kč

Top Trans: 799,- Kč

Doprava ProSpánek: 990,- Kč (varianta Comfort ), 3 900,- Kč (varianta VIP) v závislosti na počtu doplňkových služeb v balíčku.

Hodnota dopravy je uvedena za celou objednávku. Po naskladnění zboží Vás náš pracovník kontaktuje (telefonicky nebo emailem) a bude vás informovat o předpokládaném dnu dodání. Větší zásilky jsou zasílány přepravní společností Top Trans nebo naší vlastní dopravou a menší zásilky jsou posílány přepravní službou GLS. V případě, že kvůli charakteristice zásilky nebude možné zaslat zboží službou vybranou zákazníkem, bude zákazník emailem nebo telefonicky informován změně přepravy.

6. Reklamace a vrácení zboží

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě 45 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující převezme zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy nad rámec zákonné lhůty 14 - ti dnů od zakoupení podle předchozího bodu, jsou kupujícímu finanční prostředky vráceny způsobem odpovídajícím stejnému platebnímu prostředku, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud prodávající neurčí jinak. V případě platby v hotovosti kupující může požádat prodávajícího o vrácení finančních prostředků na jím určený bankovní účet na formuláři pro odstoupení od smlouvy.

Podmínkou vrácení 100% finančních prostředků je zboží v zabalené v originálním obalu bez jakéhokoli poškození. V případě, že je vrácené zboží, nebo jeho obal, znečištěné, opotřebené, poškozené nebo zničené, je prodávající oprávněn takové zboží vrátit zpět kupujícímu bez nároku na náhradu pořizovací hodnoty zboží, popřípadě domluvit jiné % vrácení finančních prostředků z pořizovací ceny.

V případě atypického zboží ve smyslu ust. § 1837 z.č. 89/2012 Sb. písmeno d) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Kupující potvrzuje, že před odesláním závazné objednávky, si proměřil potřebný rozměr, v kterém objednává zboží a který tak zadal do objednávky. Všechny matrace, postele a rošty označené jako produkty „skladem“ považujeme za produkty standardní a typické. Ostatní matrace, postele a rošty na webových stránkách internetového obchodu jsou nabízené spotřebiteli jako atypické rozměry, jsou vyrobeny na přání zákazníka a od smlouvy o jejich nákupu nelze ve smyslu ust. § 1837 písm. d) odstoupit bez udání důvodu.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost ProSpánek SE, IČ: 24148415, se sídlem Praha 1, Hybernská 1271/32, PSČ 110 00, e-mail: info@prospanek.cz formou oznámení. Pro tyto účely můžete použít přiložený  v z o r o v à f o r m u l à Šp r o o d s t o u p e n à o d s m l o u v y & n b s p ; , není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu provozovny (Dimitrovova 6, Svitavy 56802) nebo je předejte na adresu jakékoliv prodejny (v případě vrácení zboží na prodejnu bude zákazníkovi účtován manipulační poplatek ve výši 500,- Kč).

Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 500 Kč.

Zboží vyzvedneme na vlastní náklady, jestliže jde o odstoupení od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

Zákazník odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Funkčnost digitálního obsahu těchto internetových stránek zajišťujeme prostřednictvím specializované společnosti s tím, že jejich digitální obsah je kompatibilní s běžně používanými hardware zařízeními a software vybavením. Náklady na prostředky komunikace na dálku kupujícího nese kupující, náklady na prostředky komunikace na dálku prodávajícího nese prodávající, přičemž náklady se neliší od základních sazeb. Kupní smlouva, uzavřená v tomto internetovém obchodě, je zákazníkovi zaslána na jím sdělenou emailovou adresu a následně je uložena u prodávajícího v elektronické podobě. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, v cizích jazycích pouze na základě dohody účastníků smlouvy.

 

Reklamační řád

Práva z vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, není-li prodávajícím a kupujícím ujednána doba delší. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu nebo dnem prodeje konečnému uživateli.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo za závady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturální rozdíl u přírodních materiálů (např. dřevo), textilních a umělých materiálů nebo lakovaných ploch. Vadou nejsou rozdíly rozměru u nábytku a matrací v rámci deklarované tolerance. Rozměry lamelových roštů, postelí a matrací mohou mít toleranci z hlediska rozměrů a materiálního složení dle příslušných ČSN. Rozdíl v rozměrech a materiálovém složení zboží ve stanovené toleranci není vadou zboží a nezavdává nárok na reklamaci. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Záruka se nevztahuje na věci použité.

Reklamace musí být kupujícím uplatněna bez zbytečného odkladu po jejím zjištění na adresu: Dimitrovova 603, Svitavy, 568 02 nebo v kterékoliv provozovně prodávajícího. Reklamaci lze uplatnit i prostřednictvím emailu, který kupující zašle na emailovou adresu reklamace@prospanek.cz. Při podání reklamace přiložte vyplněný reklamační  r e k l a m a Ä n à f o r m u l à Š.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako u vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci okamžitě, ve složitých případech pak do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Případné spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je možno řešit v rámci mimosoudního řízení vedeného před Českou obchodní inspekcí, https://adr.coi.cz/cs, či prostřednictvím ODR platformy na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.  

 

7. Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

  • Vámi poskytnuté údaje budou použity pro úkony spojené s vyřízením objednávky
  • Na žádost zákazníka budou poskytnuté údaje vymazány a nebudou nadále využívány
  • Vámi poskytnuté údaje jsou bezpečně uloženy a zabezpečeny proti zneužití

Jsem informován(a) o tom, že mé osobní údaje, tj. jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IČ a DIČ budou zpracovatelem zpracovány pro účely plnění kupní smlouvy. Zpracovávané osobní údaje jsou přístupné správci osobních údajů a zpracovatelům, se kterými je správce osobních údajů v obchodním styku a kteří tyto údaje potřebují k naplnění účelu plnění smlouvy.

Kontaktní osoba společnosti ProSpánek SE (mail: ochranaudaju@prospanek.cz a tel. č. +420 731 530 862) umožní přístup  k osobním údajům subjektu údajů, poskytne veškeré informace o zpracovávaných osobních údajích a zároveň u této osoby je možné žádat o opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování či uplatnit právo na přenositelnost údajů. V souvislosti se zpracováním lze podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

8. Použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

9. Doba trvání závazku

Závazky ze smluv uzavřených na základě těchto OP jsou uzavírány na dobu neurčitou a podmínky jejich ukončení se řídí těmito obchodními podmínkami, kupní smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

10. Evidence tržeb (etržby)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 23.5.2018

www.PerDormire.cz

 

 

naši partneři