PerDormire
CZ PL SK

Rychlý kontakt

+420 770 100 440
i n f o @ p e r d o r m i r e . c z

Podmínky prodloužené záruky Perdormire

Perdormire jsou prémiové produkty pro Váš zdravý a klidný spánek, o tom svědčí nejen jejich design, ale také řemeslné zpracování a vysoká kvalita použitých materiálů. Díky tomu Vám můžeme nabídnout možnost prodloužit si zdarma záruku na produkty Perdormire.

Na co se záruka vztahuje?

Prodlouženou záruku Perdormire lze uplatnit na vybrané modely matrací* a to až po dobu 10 let, kdy se plnění záruky poměrně vypočítává podle stáří matrace.

 

*Prodloužená záruka je omezena pro následucí produkty:

  • polštáře, rošty chrániče a topper, matrace Quincy - standardní 2 letá záruka bez možnosti prodloužení

  • matrace PerDormire Hard a matrace PerDormire HR Life - 0-5 let plná záruka na jádro matrace

Jak prodloužená záruka funguje?

Oprávněné reklamace matrací se vyřizují výměnou kompletní matrace za novou. Na takto vyměněnou matraci poskytujeme novou záruku v plné výši, počínaje dnem převzetí matrace. Pokud uplatníte oprávněnou reklamaci po uplynutí více než 5-ti let od data zakoupení výrobku, poskytneme Vám v případě uznání novou rovnocennou matraci za předpokladu, že uhradíte 20% z ceny za každý rok užívání počínaje šestým rokem užívání.

Délka záruky se vypočítává poměrně, s ohledem na stáří reklamované matrace následovně:

  • 0 - 5 let na jádro matrace: plná záruka (výměna Vaší matrace za novou zdarma)

  • 6 - 10 let na jádro matrace: záruka se snižuje o 20% ročně

 

Napřiklad...

Při reklamaci matrace Air Memory Coolmax Plus v 6. roce užívání bude při výměně matrace za novou matrace zákazníkem doplaceno 1 998 Kč (20% z 9 990 Kč)

Jak záruku získat...

 

Nakupuji u některého z partnerů Perdormire

Při nákupu u kteréhokoliv z našich partnerů stačí vyplnit a odeslat jednoduchý formulář přímo na webu Perdormire - formulář prodloužené záruky.

 

Nakupuji na oficiálním e-shopu Perdormire.cz

Při nákupu přímo na oficiálním e-shopu Perdormire stačí uvést v košíku podrobnosti o Vaší objednávce a záruku Vám na produkty automaticky prodloužíme.

Kdy záruku uplatnit nelze

  • Záruku je možné uplatnit pouze v případě, že byly dodrženy instrukce pro zacházení s produktem, které k němu byly přiloženy. Tyto instrukce si prosím pečlivě prostudujte a uschovejte.

  • Záruka pokrývá fyzické poškození nebo viditelné a trvalé změny materiálu. Záruka nepokrývá běžné změny v tvrdosti/měkkosti matrace nebo atributech, které nemají vliv na vlastnosti produktu.

  • Při uplatnění záruky je nutné se prokázat dokladem o zakoupení produktu (pokladní doklad, faktura, účtenka).

 

 

naši partneři